ข้อจำกัดในท้องถิ่น
ระบบของเราตรวจพบว่าตำแหน่งของคุณอยู่ภายในสหภาพยุโรป ดังนั้น คุณจึงถูกเปลี่ยนไปยัง windsorbrokers.eu ซึ่งให้บริการลูกค้าในสหภาพยุโรป และดำเนินการโดย Windsor Brokers Ltd.

โบรกเกอร์ Forex และ CFD ระดับโลก

เกี่ยวกับเรา

สร้างโอกาสในการลงทุน ให้กับทุกคน

เราเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและเทรดในตลาดการเงินในลักษณะที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย นี่คือความเชื่อที่นำเราไปสู่การจัดตั้ง Windsor Brokers ขึ้นในปี 1988

ตลอด30ปีที่ผ่านมาหน้าที่หลักของเราคือการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดโลกได้

วิธีการที่เราดำเนินการธุรกิจที่ผ่านมาและจะกระทำต่อเนื่องไปในอนาคตคือ การจัดสรรทุนสำรองจำนวนมากอย่างพอเพียง โดยการให้นักลงทุนมีเครื่องมือการเทรดที่เหมาะสม และเป็นโบรกเกอร์ที่มีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เข้มแข็งซึ่งยังคงมุ่งเน้นการดำเนินการเทรดที่เป็นธรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทนับไม่ถ้วนในอุตสาหกรรมการลงทุนทางการเงินที่ได้เปิดและปิดตัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บางส่วนของบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่มาก แต่เหตุผลเดียวที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นล่มสลายคือการขาดซึ่งวัตถุประสงค์และความสามารถที่จะเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่นักลงทุน สิ่งที่อยู่เบื้องหลังบริษัทดังกล่าว คือการได้มาซึ่งกำไรอย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และไร้การป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ในทางตรงกันข้าม เราเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมั่นคง เพิ่มฐานลูกค้าทั่วโลกของเราด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีและทุนมนุษย์ โดยยึดหลักการพื้นฐานของเราไว้เสมอ นั่นคือ การปกป้องเงินทุนของนักลงทุน

เราไม่เคยเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรและเราก็ไม่มีทางที่จะตั้งใจจะทำเช่นนั้น เป้าหมายหลักของเรา คือ การปกป้องลูกค้าทั้งหมดของเราไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเพียงใดจากความเสี่ยงต่าง ๆ แม้กระทั่งความเสี่ยงที่พวกเขาอาจก่อให้เกิดต่อตนเองอันเนื่องมาจากธรรมชาติความผันผวนและความเสี่ยงของการเทรด

ในอีก 30 ปีข้างหน้า ก็จะเป็นเช่นเดียวกับใน 30 ปีที่ผ่านมา คือ เราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคง ความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือในเป้าหมายการลงทุนของตน

“…ต้นมะกอกเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณค่าทางสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึง ความเป็นนิรันดร์ ความแข็งแกร่ง ความอดทน ความมุ่งมั่น การฟื้นฟู และการเจริญเติบโต Windsor Brokers มีรากฐานที่แข็งแกร่งและหยั่งรากลึก เราอยู่ที่นี่วันนี้เพื่อดำรงอยู่และเติบโตไปอีกหลายชั่วอายุคนเช่นเดียวกับต้นมะกอก”