ข้อจำกัดในท้องถิ่น
ระบบของเราตรวจพบว่าตำแหน่งของคุณอยู่ภายในสหภาพยุโรป ดังนั้น คุณจึงถูกเปลี่ยนไปยัง windsorbrokers.eu ซึ่งให้บริการลูกค้าในสหภาพยุโรป และดำเนินการโดย Windsor Brokers Ltd.

การรับประกันเงินทุนสูงถึง €5,000,000

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเงินทุนของลูกค้าของเรา

เป้าหมายของ Windsor Brokers คือการให้นักลงทุนเข้าถึงตลาดโลกและให้ความปลอดภัยกับเงินทุนของลูกค้า

สิ่งที่เราทำเสมอและจะทำต่อ ๆ ไป เรามีการจัดสรรเงินทุนสำรองโดยเราเป็นโบรกเกอร์ที่มีจรรยาบรรณที่น่าเชื่อถือและเรายังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง

โดยคำนึงถึงสิ่งนี้ เราจึงต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้อีกระดับกับลูกค้าซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 5,000,000 ยูโร!

การรับประกันเงินทุนนี้เราพยายามที่จะป้องกันและรับผิดชอบลูกค้าด้วยการมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงข้อผิดพลาด การละเว้น การเพิกเฉย การฉ้อโกง และความเสี่ยงอื่นๆ อันนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงิน

คลิกเพื่อดูกรมธรรพ์

ประวัติ

หนึ่งในโบรกเกอร์ที่เปิดมานานที่สุด ก่อตั้งในปี 1988

ความมั่นคง

อัตราเงินทุนของเราเท่ากับ 43.82% ซึ่งมากกว่า 5 เท่าของอัตราที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดเอาไว้

ความน่าเชื่อถือ

ความโปร่งใส การปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริยธรรม และการบริการ เป็นพื้นฐานหลักการในสิ่งที่เราทำ

การประกันเงินทุน

รับประกันเงินทุนวงเงินสูงถึง €5,000,000

เกี่ยวกับการประกันเงินทุน

การรับประกันเงินทุนคืออะไร
การรับประกันเงินทุนคือหนังสือสัญญากรรมธรรพ์ที่จะคุ้มครองบุคคลตามจำนวนเงินที่รับประกัน

ใครที่จะได้รับการคุ้มครอง?
ลูกค้าของ Windsor Brokers International Ltd ทุกคนจะได้รับการคุ้มครอง

ใครเป็นผู้รับประกัน?
Lloyds of London

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ?
กรมธรรพ์นี้ให้ความคุ้มครองเงินทุนแก่ลูกค้าของเราสูงสุดถึง €5,000,000

ฉันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหม?
กรมธรรพ์นี้คุ้มครองลูกค้าทุกท่าน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ