ข้อจำกัดในท้องถิ่น
ระบบของเราตรวจพบว่าตำแหน่งของคุณอยู่ภายในสหภาพยุโรป ดังนั้น คุณจึงถูกเปลี่ยนไปยัง windsorbrokers.eu ซึ่งให้บริการลูกค้าในสหภาพยุโรป และดำเนินการโดย Windsor Brokers Ltd.

ข้อกำหนดด้านหลักประกันและแนวทางการใช้ประโยชน์

Dynamic Leverage เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายในปริมาณมากเนื่องจาก Leverage นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละระดับของตราสารของแต่ละบัญชี

มาร์จิ้นที่ถูกกำหนดตาม Symbol และจะมีการปรับเปลี่ยนตามอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือลดจำนวนลอตการซื้อขายตราสารในบัญชี

Windsor Brokers ได้นำเสนอการใช้ประโยชน์สูงสุดในการปรับ Leverage ให้ท่านทราบด้านล่าง