ข้อจำกัดในท้องถิ่น
ระบบของเราตรวจพบว่าตำแหน่งของคุณอยู่ภายในสหภาพยุโรป ดังนั้น คุณจึงถูกเปลี่ยนไปยัง windsorbrokers.eu ซึ่งให้บริการลูกค้าในสหภาพยุโรป และดำเนินการโดย Windsor Brokers Ltd.

วันหยุดตลาดในเดือนเมษายน 2024

อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้

Windsor Brokers ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการตลาดดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเรื่องค่าหลักประกันขั้นต้น เปิดการใช้งาน “ปิดเท่านั้น” หรือแม้กระทั่งปิดใช้งานการเทรดตราสารทางการเงินที่อาจได้รับผลกระทบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเห็นว่าจำเป็น

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังพิเศษเพิ่มเติมเมื่อทำการเทรดในช่วงวันหยุดของตลาด และ/หรือ ช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์พิเศษ และ/หรือ ในช่วงที่สภาพคล่องลดลง/เพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลให้สเปรด และ/หรือ ช่องว่างราคากว้างขึ้น