เอกสารการเปิดบัญชี (AOD)

เอกสารการเปิดบัญชี (AOD) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อที่ Windsor Brokers จะเปิดและดูแลบัญชีเทรดให้กับลูกค้า และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตาม รวมอยู่ในนี้ได้แก่ ข้อตกลงบัญชีลูกค้า ข้อตกลงการเข้าถึงออนไลน์ ข้อตกลงการเทรดผ่านโทรศัพท์มือถือ และเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

เงื่อนไขการเทรด (TC)

เอกสารฉบับนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับเงื่อนไขการเทรดที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน เช่น ค่าหลักประกันขั้นต้นสำหรับการเทรด เลเวอเรจ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มการเทรด จะต้องอ่านเอกสารนี้ควบคู่กันกับ AOD