ปี 2020 กำลังจะมาถึงและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเราขอมอบเงินรางวัลมูลค่า $20,000 ให้แก่ลูกค้า 20 คน

2020/01/31 23:59:59

สำหรับลูกค้าใหม่

ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ลูกค้าจะต้องมีบัญชีจริง, มีการฝากเงิน และมีการทำการซื้อขาย การฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ *$500 และปริมาณการเทรดขั้นต่ำอยู่ที่ $200,000 มูลค่าการซื้อขาย (1 Lot มาตรฐาน) ในช่วงระยะเวลาโปรโมขั่น. 1 การเข้าออเดอร์จะนับเป็นมูลค่าการซื้อขายเทียบเท่ากับ $100,000

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น ปริมาณการเทรดขั้นต่่ำอยุ่ที่ $200,000 มูลค่าการซื้อขาย (1 lot มาตรฐาน) ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น. 1 การเข้าออเดอร์จะนับเป็นมูลค่าการซื้อขายเทียบเท่ากับ $100,000

เมื่อเลือกดำเนินการต่อถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

ศึกษา ข้อกำหนดและเงื่อนไข เพิ่มเติม

* หรือสกุลเงินเทียบเท่ากับจำนวนดอลลาร์สหรัฐ

เมนู